Záchrana dát z poškodeného HDD

Meno alebo názov spoločnosti:

Adresa:

Kontaktná osoba:

Telefón

Email

 

Vybavenie do 24 hodín

 

Spôsob dodania HDD:

*Cestovné náklady budú pripočítané k faktúre za obnovenie dát.