Sekcia      
 
Účtovníctvo a poradenstvo
Účtovné služby     Cenník     |     Kontakt

Účtovné služby

 

 

Podvojné účtovníctvo

 

M+K Červený, s.r.o. vykonáva všetky služby súvisiace s podvojným účtovníctvom:

 • spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH
 • evidenciu majetku
 • evidencia zásob
 • účtovnú uzávierku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov

Jednoduché účtovníctvo

 

Spracovanie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

 • spracovanie peňažného denníka
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní k DPH
 • evidenciu majetku
 • evidencia zásob
 • účtovná uzávierku
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných výkazov

DPH

 

Spracovanie DPH zahŕňa:

 • spracovanie prvotných dokladov
 • vedenie evidencie dokladov patriacich do DPH
 • vypracovanie daňových priznaní k DPH

 

 

 

Mzdy a personalistika

 

Spracovanie miezd zahŕňa:

 • spracovanie miezd podľa predložených dokladov
 • vypracovanie výkazov pre ZP, SP, Daňový úrad
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Spracovanie personalistiky zahŕňa:

 • prípravu prac. zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv
 • prihlášky a odhlášky zamestnancov
 • vedenie personálnej evidencie

Kontrola účtovníctva

 

Kontrola účtovníctva zahŕňa:

 • kontrolu správnosti zaúčtovania dokladov
 • kontrolu daňových priznaní
 • kontrolu výkazov
 • posúdenie oprávnenosti nákladov