Sekcia      
 
Prvá pomoc - Prvé kroky v prípade, že vás počítač vykazuje príznaky straty dát
Záchrana dát z poškodeného HDD
Obnova dát z poškodených pevných diskov. 100% pokrytie možných poškodení.
Predaj a servis PC
Reklamácie     Reklamačný protokol     Objednávka servisu PC     |     Kontakt

Reklamačné podmienky

 

 

1. ZADANIE REKLAMÁCIE


Reklamáciu tovaru alebo služby je možné zadať na stranke www.mkcerveny.sk v záložke reklamácie, alebo vyplnením reklamačného formuláru a zaslaním na adresu spoločnosti M+K Červený, s.r.o.

 

2. KONTROLA TOVARU PRI PREVZATÍ


Pri osobnom odbere reklamujte nekompletnosť a poškodenie tovaru ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.


V prípade zasielania tovaru UPS-om je kupujúci povinný tovar prehliadnuť pri preberaní zásielky. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie alebo nekompletnosť tovaru, je nevyhnutné spísať s prítomným vodičom UPS škodový zápis. Následne treba kontaktovať zodpovedných pracovníkov spoločnosti UPS a M+K Červený, s.r.o., t.j.
reklamacie@ups.sk
, reklamacie@mkcerveny.sk.

 

Reklamácie na tovar v nepoškodenom balení a reklamácie na zjavné vady (poškrabanie, prasknutie, zlomenie...) akceptujeme do 24 hod od prevzatia tovaru. Po tejto lehote nebudú uznané.

 

4. ZASIELANIE A PREVZATIE VADNÉHO TOVARU


Kupujúci je povinný zasielať tovar v takom balení, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu počas prepravy. Spoločnosť M+K Červený, s.r.o. odporúča zasielať vadný tovar v originálnom balení, antistatických obaloch a pod. Ak dôjde k poškodeniu počas prepravy pri reklamacií, vadný tovar nebude podliehať záručnej oprave. Za vzniknute škody spoločnost M+K Červený, s.r.o. nenesie zodpovednosť.


Produkty CPU BOX treba odovzdať kompletné, vrátane pôvodného chladiča.
Kupujúci je povinný priložiť príslušný dodací list a presný popis závady.


Reklamácie tovaru zákazník zasiela na svoje náklady a z opravy hradí dopravu servisné stredisko (ak nie je servisným strediskom určené inak). Reklamačné balíky zaslané na náklady príjemcu preto nemusia byť servisným strediskom alebo spoločnosťou M+K Červený, s.r.o. prijaté.


V prípade osobného servisného zásahu je záruka je riešená formou výmeny vadného komponentu u zákazníka, odberateľ hradí cestovné náklady.


Balíky pre RMA určené pre reklamačné oddelenie, musia byť jasne označené „RMA“, alebo „REKLAMAČNÉ ODDELENIE“. Pokiaľ je balík určený pre konkrétnu osobu, treba uviesť aj meno (obchodník, sklad, RMA, účtovné...), ak je v balíku viacero položiek, je nutné priložit súpis reklamovaného tovaru.


5. TOVAR NEPODLIEHAJÚCI ZÁRUČNEJ OPRAVE


Tovar nepodlieha záručnej oprave alebo výmene, ak bol poškodený nasledovne:

 • Mechanicky
 • Násilným otváraním, neodborným zásahom
 • Živelnou pohromou
 • Zariadenie nebolo prevádzkované podľa štandardných prevádzkových podmienok
 • Poškodená garančná nálepka, odstránená plomba
 • Strhnuté, poškodené alebo prelepené sériové číslo, nálepka pamät

 • Spoločnosť M+K Červený, s.r.o. neručí za škody spôsobené poruchou zariadenia (strata dát a pod.).


  Spoločnosť M+K Červený, s.r.o. neručí za nesprávny chod zariadenia, ak jeho inštalácia nebola uskutočnená riadne a oprávnenou osobou


  6. ODSTRÁNENIE ZÁVADY


  Počas záručnej doby zaistí predávajúci alebo autorizované servisné stredisko odstránenie závady.


  Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok.


  V prípade výmeny sa nepredlžuje záruka, ale pokračuje pôvodná. Záruka sa predlžuje len o čas,počas ktorého bol tovar na reklamačnom oddelení.
  V prípade, že sa jedná o produkt, ktorý je už na trhu nedostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške aktuálnej ceny adekvátnej náhrady, ktorá bude stanovená reklamačným oddelením.


  V prípade, že kupujúci požiada o reklamáciu poškodeného výrobku (bod 5.), nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o “ podmienečnú reklamáciu “ a doba vybavenia závisí od dodávateľa. V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu, budú všetky náklady spojené s vybavením reklamácie vyfaktúrované kupujúcemu a tovar bude kupujúcemu vrátený až po uhradení spomínaných nákladov.


  V prípade, že si kupujúci neprevezme reklamáciu do 90 dní odo dňa jej vybavenia, bude mu účtované skladné 3€ / deň.


  7. MIMOZÁRUČNÉ FAKTÚRY


  Úhrada faktúry v hotovosti - tovar Vám bude vydaný ihneď
  Úhrada faktúry prevodom - tovar Vám bude vydaný až po nabehnutí platby na účet spoločnosti M+K Červený, s.r.o.


  8. REKLAMAČNÉ PODMIENKY - spotrebný materiál


  Spotrebný materiál:
  do tejto kategórie patria všetky žiarovky, výbojky, batérie, náplne do tlačiarní (tonery, cartridge), pásky.
  - na spotrebný materiál je záruka 6 mesiacov


  Hewlett-Packard
  Všeobecné záručné podmienky pre HP nájdete na
  http://h40111.www4.hp.com/support2/warranty_upgrades/

  Kazeta obsahuje 90% a viac pôvodnej hmotnosti farbiva.
  Kazeta nebola otváraná a nie je mechanicky poškodená.
  Kazeta nebola opätovne plnená.
  Expirácia kazety ešte neuplynula.
  Kupujúci predloží vzorku tlače, ktorá dokumentuje závadu a podrobný popis závady.
  Kupujúci zabezpečí trysky pred zasychaním.


  CANON

  Na tlačové hlavy sa vzťahuje všeobecná záruka 6 mesiacov pri použití Canon náplne, alebo max. 4 výmeny originál Canon náplní.

  Z cartridge nesmie byť spotrebované viac ako 1/10 náplne, v prípade toneru 2/10 náplne.

  Je nutné priložiť skúšobný výtlačok.
  Technické informácie a odpovede na najčastejšie otázky nájdete na stránkach http://www.canon.cz/faq

   

  EPSON
  na spotrebný materiál je záruka 6 mesiacov.
  Z cartridge nesmie byť spotrebované viac ako 1/10 náplne, v prípade toneru 2/10 náplne. Je nutné priložiť skúšobný výtlačok.


  MINOLTA
  na spotrebný materiál je záruka 6 mesiacov.
  Z toneru nesmie byť spotrebované viac ako 2/10 náplne.
  Je nutné priložiť skúšobný výtlačok.


  SAMSUNG
  na spotrebný materiál je záruka 6 mesiacov.
  Z toneru nesmie byť spotrebované viac ako 2/10 náplne.
  Je nutné priložiť skúšobný výtlačok.


  9. REKLAMAČNÉ PODMIENKY - LCD MONITORY


  Ak nie sú bližšie špecifikované podmienky dané výrobcom, platné sú nasledovné špecifikácie:


  Biele body:
  viac ako 8 subpixlov jednej farby, minimálna vzdialenosť 15 mm.
  viac ako 2 prípady, keď vypálené subpixle sú vedľa seba
  červené, zelené a modré subpixle jedného pixla sú zle osvetľované súčastne.


  Tmavé body:
  viac ako 8 subpixlov jednej farby, minimálna vzdialenosť 5 mm.
  viac ako 2 prípady, keď vypálené subpixle sú vedľa seba
  červené, zelené a modré subpixle jedného pixla sú zle osvetľované súčastne.


  Pre monitory Belinea platia tieto podmienky reklamovateľnosti - pdf súbor
  Pre monitory LG platia tieto podmienky reklamovateľnosti - pdf súbor


  NEC-Mitsubishi
  Monitory NEC-Mitsubishi su vyrabane tak, aby splnali normu ISO13406-2, reklamacne podmienky pre taketo normovane monitory su v Powerpoint subore.


  Hansol monitory
  Monitory Hansol treba reklamovat takto: Powerpoint subor

   

  Neovo monitory
  Monitory značky Neovo sú vyrábané podľa normy ISO 13406-2 class B or II, ktorá špecifikuje počet prípustných vadných bodov takto:
  prípustný počet vadných bodov na milión pixelov: 2
  prípustný počet vadných farieb pixelov na milión pixelov: 5


  To znamená, že pre LCD displeje Neovo platia nasledujúce počty vadných bodov:
  15" - rozlíšenie 1024x768 (768 tisíc pixelov) - prípustné dva vadné body a štyri vadné farby.
  17" - rozlíšenie 1208x1024 (1 310 tisíc pixelov) - prípustné tri vadné body a sedem vadných farieb.


  Philips monitory
  Monitory Philips majú tieto podmienky reklamovateľnosti - pdf súbor

   

  BENQ monitory Pixel Policy Standard
  definicia defects - doc súbor

   

  Medion LCD a TFT monitory definícia defects - pdf súbor

   

  LCD Fujitsu Siemens definicia vadnych pixelov - doc súbor
  Monitory ViewSonic záručné podmienky - doc súbor

   

   

   

  NAJČASTEJŠIE PROBLÉMY PRI UPLATŇOVANÍ REKLAMÁCIE


  1. Neúplný popis závady.

  Najčastejšie zákazníci píšu do popisu závady "nefunguje". Ak technik začne testovať základnú dosku s týmto popisom závady a tá nabehne, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Preto prosím píšte podrobný popis závady napr.: „monitor zobrazuje po zapnutí iba odtiene červenej farby a v pravom hornom rohu čierny fľak o šírke cca 5 cm.“


  2. Poškodené ochranné nálepky.

  Nedávajte svojvoľne dole žiadne nálepky (z procesorov, pamätí atď.), inak automaticky strácate nárok na záruku.

   

  3. Zle nastavené prepínače alebo nekorektná inštalácia.

  Zákazník si neprečíta návod a nenainštaluje výrobok korektne. Prosíme, čítajte návody a readme súbory ušetríte tým mnoho času a peňazí.

   

  4. Zlá verzia BIOSu.

  Veľa chýb vzniká inštaláciou BIOSu, ktorý nie je určený pre daný typ základnej dosky. Ak máte pochybnosti o správnosti BIOSu pred prevedením upgrade sa radšej poraďte s naším technikom.

   

  5. Reklamácia parametrov, ktoré výrobca negarantuje.

  Zákazníci niekedy očakávajú od výrobkov vlastnosti, ktoré výrobca nezaručuje. Prosím pred kúpou tovaru konzultujte jeho parametre s našimi predajcami, prípadne si výrobok nechajte predviesť.

   

  6. Reklamácia parametrov, ktoré sa na prvý pohľad javia ako vada, ale sú sú prirodzenou časťou tovaru.

  Napríklad pri monitoroch s obrazovkov trinitron a fd trinitron pri bližšom pohľade možno zbadať 2 jemné pásiky, ktoré však neznamenajú poškodený obraz, ale slúžia na jeho synchronizáciu.

   

  Dôležité upozornenie!
  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na zvyšujúci sa počet neoprávnených reklamácií, sme s platnosťou od 1.10.2007 zaviedli manipulačný poplatok za každú neuznanú reklamáciu vo výške 10,- € bez DPH. Neoprávnená reklamácia je tá pri ktorej sa zistí, že závada výrobku vznikla spôsobom vylúčeným zo záručných opráv alebo sa závada na výrobku neprejaví alebo nepotvrdí testovaním v autorizovanom servise.


  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny reklamačných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.